Všeobecné obchodné podmienky

V Banskej Bystrici, 28.12.2019

objednávka s povinnosťou platby